Činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku

  • Inžinierska činnosť (Výstavba bytových domov Modra – Pažite, Výstavba bytových domov Modra – Majolika, Polyfunkčný dom Bratislava – Humelová – Mudroňová, Polyfunkčný dom Modra – Štúrová ulica, Kultúrno – oddychové centrum – Vinosady, oddychovo – rekreačnej zóny ranč MM – Modra Sebreky, Vnútroštátne neverejné letisko – Dubová
  • Projekčná činnosť (Výstavba bytových domov Modra – Pažite, Kutúrno – oddychové centrum – Vinosady, oddychovo – rekreačnej zóny ranč MM – Modra Sebreky,
  • Zadania pre spracovanie urbanistických štúdií (Vinohradnícke krajinné priestory v katastri mesta Modry, Oddychovo-rekreačná zóna Modra – Sebreky, Výstavba rodinných domov v lokalite Modra – Harmónia „Pri panskom chodníku“, Výstavba rodinných domov v lokalite Modra „Klobúky“, Výstavba rodinných a bytových domov v obci Most pri Bratislave).
  • Územný plán VÚC Bratislavský región – časť lesné hospodárstvo
  • Územné plány a urbanistické štúdie miest a obcí – v riešiteľskom kolektíve - časť ekológia, urbanizmus, zaťaženie zložiek životného prostredia, problematika zelene (Modra, Limbach, Zálesie, Ivanka pri Dunaji,  Miloslavov, Chorvátsky Grob, MČ Bratislava – Nové Mesto, MČ Bratislava – Vajnory, MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, Záhorská časť Bratislavy, Severozápadný rozvoj Bratislavy, Povoda, Vinohradnícke krajinné priestory v katastri mesta Modry, Vieska, Plavecké Podhradie, Štvrtok na Ostrove, Veľké Leváre, Dolné Kočkovce, Kostolište, Šaštín - Stráže, Rybky, Vrbovce, Bolešov, Unín, ...)
  • Územné plány a urbanistické štúdie zón – v riešiteľskom kolektíve - časť ekológia, urbanizmus, zaťaženie zložiek životného prostredia, problematika zelene (lokality rodinných domov (Limbach, Modra - Šimle, Limbach - Nad pivnicou, Limbach - Pri potoku, v Chorvátskom Grobe, vo Svätom Juri,  Zálesie – Domky, Nová Dedinka - Za  obecným úradom, Lozorno – Repačka, Ivanka pri Dunaji - Rázusová ulica,  v Miloslavove, Modra - lokalita “Za štadiónom” , Ivanka pri Dunaji - lokalita “Za železnicou”), Východný okraj Bratislavy, Krajná, Stredná a Bočná ulica, Bratisla­va - Trnávka, Ivanská cesta, Bratislava – Trnávka, Lipová alej na Dolnej ulici v Modre, Bratislava Prievoz “Nové záhrady”,  Výrobná zóna Bratislava - Devínska Nová Ves, Ivánska cesta - Letisko Bratislava,  Obytná zóna “Prímestské bývanie Bratislava- Rusovce”, Podnikateľská zóna v Modre, Moda – Hamónia, Severozápadný okraj Zlatých Pieskov – Bratislava, Modra – Piesok, Most pri Bratislave -centrum...)